Etap 1

Spotkanie

Pierwsze spotkanie to niezobowiązująca rozmowa w celu poznania Państwa potrzeb i preferencji. Ustalamy również ewentualny zakres naszej współpracy.

Etap 2

Koncepcje

Po określeniu Państwa potrzeb i chęci wspólnej współpracy, przygotowujemy dla Państwa wstępne propozycje przedstawione na rzutach, wizualizacjach i modelu 3D. Koncepcje te dokładniej prezentują dobór materiałów, nasz zamysł, kolorystykę oraz meble.

Etap 3

Omówienie rozwiązań i projekt

Po dokładnym kilkukrotnym omówieniu projektu w dowolnym miejscu  i ewentualnych zmianach przygotowujemy pełny projekt z ostatecznymi materiałami i wizualizacjami 3D.

Etap 4

Dokumentacja i zamówienia

Po zatwierdzeniu wszystkich elementów projektu następuje przygotowanie dokumentacji technicznej z rozwinięciami ścian z wymiarami oraz kontakt z dostawcami lub fachowcami w celu ustalenia zakresu robót.

Etap 5

Nadzór

Na tym etapie proponujemy Państwu pomoc w nadzorowaniu wszelkich robót budowlanych oraz kontrolowaniu zamówień materiałów w formie pełnego nadzoru (gdzie przejmujemy obowiązki inwestora) bądź kilku jednorazowych przyjazdów na budowę.